[fcqv]

Een Nederlandse site over Rabelais? Waarom?


Rabelais-club ‘Fay ce que vouldras’
door Monique Bullinga

[terug naar entree, of naar de sitemap]

In juni 1995 richtte ik samen met Jaap Engelsman en Ed Schilders de Rabelais-club ‘Fay ce que vouldras’ op. Rabelais intrigeerde ons, de smeuïge Sandfort-vertaling (1931-1932) van Gargantua & Pantagruel hadden we alle drie met veel genoegen gelezen, en we wilden meer weten van deze veelzijdige humanist, arts en schrijver. Hoe overleefde hij die woelige, door godsdienstoorlogen geteisterde eerste helft van de zestiende eeuw? Hoe bepaalde het humanisme hem? Wie waren zijn vrienden, wie zijn vijanden? Welke sporen heeft hij nagelaten in de Europese cultuur? Hoe zag het werk er in zijn eigen taal uit? Rabelais heeft een enorme invloed op de Franse taal gehad, dat wisten we, en er bijvoorbeeld eigenhandig honderden woorden aan toegevoegd.

We besloten op zoek te gaan, voor zover de tijd het ons toeliet, en onze bevindingen neer te leggen in een blad, Faicts & Dicts. Berichten van de Rabelais-club ‘Fay ce que vouldras’, louter voor ons eigen genoegen, en zonder enige — wetenschappelijke — pretentie. Nieuwe leden (want die kwamen er al gauw) beloofden in ruil voor het lidmaatschap af en toe een bijdrage aan het blad te leveren.

Aanvankelijk verscheen Faicts & Dicts viermaal per jaar, later werd dat driemaal. Inmiddels kwam, op 25 augustus 2007, het allerlaatste nummer uit, aan de leden uitgereikt mét de prent ‘Pantagruel agonisant’ — zie faicts & dicts.
 

Daarom

Waarom dus deze site over Rabelais? Daarom. Par plaisir. Maar dat is niet het enige, we vonden het jammer dat met name de inhoud van Faicts & Dicts voorbehouden bleef aan de kleine club van leden. Het blad op het web plaatsen — te lezen met Acrobat Reader, hier gratis te downloaden — leek ons daarom enig nut te hebben, ook al zal niet elk artikel, elke bijdrage elke lezer evenzeer bevredigen. Verder is het misschien niet overbodig te melden dat we graag nog steeds zoveel mogelijk materiaal over Rabelais willen bijeenbrengen en vastleggen; op de hele site zijn de sporen hiervan te zien.

‘Heel de wereld is vol geleerde mensen, vol erudiete leraren en ruim voorziene bibliotheken, zodat ik de indruk heb dat er noch in de tijd van Plato, noch in die van Cicero [...] zoveel faciliteiten waren als men tegenwoordig heeft. Men behoeft nu op geen enkele plaats en in geen enkel gezelschap meer iemand aan te treffen die niet is bijgeschaafd in de werkplaats van Minerva.’ (Pantagruel VIII).

Dat schreef Rabelais in 1532. Als drukkersknecht —  want dat is hij ook geweest — en redacteur, als student en als lezer heeft Rabelais ten volle gebruikgemaakt en genoten van de toen nog betrekkelijk jonge nieuwe uitvinding van de boekdrukkunst. Of we zijn uitspraak nu nog geheel kunnen onderschrijven, staat te bezien. Eén ding hebben we in ieder geval gemeen met de zestiende-eeuwer: ook wij maken een revolutie mee. Het internet heeft voor een toegankelijkheid van bronnen gezorgd die ongekend is, maar die vergelijkbaar lijkt met wat 500 jaar geleden moet zijn ervaren. En dat niet alleen: de mogelijkheden tot uitwisseling van kennis zijn duizelingwekkend. Waarom daar niet van profiteren?


En dit nog...

Dank verdient Michael Paris, die mij inwijdde in de geheimen van NetObjects Fusion, het programma waarmee deze site gemaakt is.

‘Travaux’, oftewel ‘werk in uitvoering’. Aan rabelais.nl wordt regelmatig gewerkt, en er komen nieuwe pagina’s bij: raadpleeg dus vooral de sitemap.

Techniek Als u op deze site terecht bent gekomen via een zoekmachine, let er dan op de betreffende pagina/pagina’s te verversen met de toets-combinatie Crtl + R, omdat u anders verouderde inhoud aantreft.

Muziek tijdens het surfen: volg de link naar multimedia (hier zijn ook persoonlijke links te vinden). Het gaat voornamelijk om .wma-bestanden, die in Internet Explorer automatisch geopend worden in Windows Media Player. Minimaliseer dan de afspeler en blader verder met soms hemelse muziek in uw oren. Op un motet... zijn de nummers van de Rabelais-cd ‘Chantons beuvons. Un motet. Entonnons’ te beluisteren (.wma) en is het bijbehorend artikel van Piet Offermans te lezen.

Zoeken binnen deze website gaat als volgt. Ga naar google en tik in het venster bijvoorbeeld: ‘montaigne [spatie]site:rabelais.nl’ (zonder aanhalingstekens). Vergeet vooral niet daarna ook te klikken op ‘de zoekbewerking herhalen met de weggelaten resultaten’. Het werkt niet feilloos, niet alle verwijzingen worden gevonden en sommige worden vaker vermeld, maar het is tenminste íéts. De enige andere mogelijkheid is per pagina zoeken (met Crtl F).

Blog in geschrifte en leven & werk (met het nieuwe traductions) hebben het karakter van een blog, in die zin dat hier het vaakst het bordje ‘Nieuw!’ bij hangt: vaak kijken dus. Voor de lezende kip en haar vaste rubrieken geldt dit ook. Alleen hebben zij niets met Rabelais te maken, maar raken ze aan andere interesses.

Nota Bene Tenzij anders vermeld wordt voor de Franse tekst standaard verwezen naar de Pléiade-editie van Rabelais’ werk bezorgd door Mireille Huchon (1994), en voor het Nederlands naar de knappe en zeer betrouwbare vertaling die J.M. Vermeer-Pardoen recent (1996-1998) van de boeken maakte. Zie hiervoor ook traductions.

Leden ‘Fay ce que vouldras’

Peter Altena | Harry ter Balkt † | Théo Buckinx † | Monique Bullinga | Paul Dijstelberge | Jaap Engelsman | Dirk Geirnaert | Roelof van Gelder | André Hanou † | Atte Jongstra | Frank van Lamoen | Elly Ledegang-Keegstra | J.C.M. Leijten † | Philip Mechanicus † | Ed Schilders | Paul J. Smith | Léon Stapper | Hannie Vermeer-Pardoen | Marina Warners | Pieter van Wissing | H.C.D. de Wit †

ex-libris rabelais

Het ‘ex-libris’ van Rabelais: de Latijnse vorm van zijn naam, met daarachter in het Grieks ‘kai toon autou philoon’: ‘[dit boek is] van François Rabelais en zijn vrienden’. Zoals de grote meester dat deed met zijn boeken, zo willen wij rabelais.nl delen met zijn huidige vrienden.


© Monique Bullinga, 2007-2018 |
m [at] rabelais [punt] nl

[omhoog, terug naar entree, of naar de sitemap]